"Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova strana če, svakako, pobijediti."

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Komentar ajeta:


"Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova če strana svakako pobijediti", kao što i kaže Uzvišeni:

“Allah je zapisao: "Ja i poslanici Moji sigurno čemo pobijediti!" - Allah je, zaista, močan i silan. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili brača njihova, ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On če ih uvesti u dženetske bašče, kroz koje če rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni če biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani sigurno če uspjeti", (58:21, 22)  pa svako onaj ko je zadovoljan prijateljstvom i zaštitom Uzvišenog Allaha, Njegova Poslanika, i vjernika uspjet če i na ovome i na vječnom svijetu i bit če pomognut i na ovom i na vječnom svijetu. Poradi ovoga Uzvišeni Allah u ovome časnom ajetu ističe:

"Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike - pa, Allahova če strana, svakako, pobijediti."

Ovaj ajet trenutno nema povezanih indexa